Thông tin liên hệ:

Hotline: 0903647527

Địa chỉ: 465/1/2 Tân Kỳ Tân Quí, phường Tân Quí, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: qlocthanh@gmail.com

Facebook: KMPT

Website: kmpt-shoemaker.com